Karamürsel Hilti, Sika, Fischer

Kocaeli şubemiz ile Karamürsel ilçesinde Kimyasal ankraj güçlendirme işlerinde şüphesiz en doğru tercihiz. Karamürselfilizekimi olarak sizlere hizmet vermekteyiz.

Kocaeli filiz ekimi epoksi, Ankrajlarda yapıştırıcı malzeme olarak reçine malzemeler kullanılır. Reçinelerin; polyester, vinylester, epoksi, poliüretan, akrilik olmak üzere çeşitleri vardır. Epoksi ankraj çubuklarında kullanılan en yaygın bağlayıcı polimerlerdir. Sertleştirici polimer ile reçine karıştırıldıktan sonra deliğe doldurulur, kum ilavesi yapılan türleri de vardır. Karamürsel Ankraj elemanları mevcut elemanlar arasında iyi bir yük aktarımının sağlaması için açılan deliklerin iyice doldurulması ve ankraj macununun uygun kıvamda ekiminin yapılması gerekir. Kimyasal ankrajlarda; sertleşmiş mevcut betona delici uçlu alet yardımıyla açılan deliğe doldurulan kimyasalın ara yüzeyde oluşturduğu yapışma yardımıyla ankraj donatısının beton ile birlikte çalışması sağlanır. Hilti, Sika, Yks, Basf, Fischer

Karamürsel filiz ekmek ankraj, Donatının kopması biçiminde hasarın ideal ankraj davranışı olduğu bu hasar biçiminin sünek bir göçme ile gerçekleştiği için söyleyenebilir, ayrıca en yüksek kapasite değerleri de ankraj donatısının koptuğu durumlarda elde edilmektedir. İdeal ankraj davranışı olan donatının koptuğu durumdaki gerilme-şekil değiştirme grafiği verilmiştir. Donatının kopması biçiminde hasar, donatı akma dayanımına ulaştıktan hemen sonra da gerçekleşebilir. Konik kopma biçiminde hasar donatı akma dayanımına ulaştıktan sonra ya da akma dayanımına ulaşmadan da gerçekleşebilir. Konik kopma hasarı gevrek bir hasar türü olduğu için ani bir dayanım kaybına neden olur. Merkez, Gebze, Gölcük, Kandıra, Karamürsel, Körfez, Derince Sıyrılma hasarı, donatı akmaya başlamadan, akarken yada pekleşirken gerçekleşebilir.
Çekme deplasmanları,beton için gereken uygulama torkunun yarı değerlerinde çatlaksız beton için geçerlidir. Hilti, Sika, Yks, Basf, Fischer

Pamukkale üniversiteninde yapmış olduğu deneyelerde ;
Karamürsel filiz ekme ankrajDonatı çapının 15 katı derinliğe ekilmiş ankrajlarda özellikle 12 mm çapındaki B-420-C donatısının göçme biçiminin gömülme derinliğinin 10 katı olduğu durumdan çok farklı olmadığı deneyler sonucu görülebilmektedir. Karamürsel demir ekme16 ve 20 mm çaplı B 420 C donatılarda 15 kat gömülme derinliğinin bazı numunelerde yeterli sonuç verdiği bazı numunelerde ise donatıda pekleşme başladıktan sonra göçmenin başladığı deneylerde görülmektedir. Karamürsel filiz ekme ankraj, Büyük donatı çaplarına sahip ankrajlarda gerilme yığılmalarının oluşturduğu ani göçme tiplerinin de bu deney sonuçlarında etken olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Kimyasal ankrajlarla ilgili olarak Karamürsel filiz ekme ankraj, literatürde yer alan çalışmalar derlenerek ankraj dayanımını etkileyen faktörler irdelenmiştir. Bağlayıcı cinsi, ankraj deliğinin temizliği, ankraj deliğinin ıslaklığı, yüksek sıcaklık ve sünme, ankraj kenar uzaklığı ve ankrajlar arası uzaklık, ekme boyunun etkisi, beton dayanımının etkisi, ankraj çapının etkisi, kısa kür süresi etkisi ve ankrajların bağlılık durumlarına göre ankraj performanslarını değerlendirmiştir. Karamürsel demir filiz ekme ankraj, Sonuç olarak ankraj dayanımını etkileyen faktörlerden bağlayıcı cinsi ve ankraj deliğinin temizlik durumunun diğerlerine göre daha baskın olduğu görülmüştür. Karamürsel hilti filiz ankraj, Ekme boyunun ve beton sınıfının belli bir değere kadar etkili olduğu daha sonrasında ise dayanıma etkisinin sınırlı kaldığı gözlenmiştir. Kocaeli şubesi ile Hilti, Sika, Yks, Basf, Fischer ve diger ürünler.

Sonuç;
Karamürsel epoksi Ülkemizde epoksili çelik ankraj filiz çekme testi bu belirsizlik içinde devam ederken proje müelifi,şantiye şefi,yapı denetim proje denetcisi,laboratuar denetcisi karşı karşıya gelmektedir. Bu sorunun çözümlenmesi için öncelikle TSE’nin bu konuyu net bir açıklık getirmesi gerekmektedir. Karamürsel filiz ekme ankraj, Çünkü bilim çağı olan dünyamız kimya alanında hayran bırakacak buluşlarla her an karşı karşıya gelmektedir. Karamürsel filiz ekme ankraj, Devletinde bu olaya gelişmiş ülkeler gibi kendini revize etmesi ve güncelleşmesi gerekmektedir.
Şartnameleri güçlü olan ülke zaten ekonomide de güçlü olacaktır. 

Hizmet Verdiğimiz Diğer Kocaeli İlçeleri

Hizmet Verdiğimiz Diğer İller